Bir konu ki, canlar aldı ve canlar yaktı…
Bir mevzu ki, yüreklere kor ateşler koydu/koyuyor…
Bir bahis ki, kardeşleri birbirine düşman ilan etti…

Siz buna ne derseniz deyin. Ben “Kardeş Katli” diyorum. Bu konu insanları üzmektedir, aynı ülkenin insanlarını, 1071 Malazgirt Zaferi’nden beri kardeşçe yaşayan insanları üzmektedir.

Bu devlet, daima milletindir ve milletin kalacaktır. Peki, miller kimdir?
Millet; Kürtler, Çerkezler, Araplar, Türkler, Lazlar ve daha sayamadığım nice etnik unsura sahip, bu topraklar üzerinde yaşayan insanlardır. Bu insanların, dilleri bir değil, kültürleri bir değil, gelenekleri bir değil fakat dinleri birdir, tektir ve İslam’dır.
Çaldıran’da, Yemen’de, Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, Kurtuluş Savaşının kahraman evlatları aynı din için savaşmadı mı?
Cumhuriyet’i beraberce ilan etmedi mi? İstiklâl Marşı, hepimizin değil mi?

İstiklal Marşı bir zihniyetle yazılmıştır. Bu zihniyetin adı da, İslam’dır. İslam, bizlere her konuda yol gösterdiği gibi etnik unsurlar hakkında da yol gösteriyor.

Ve buyuruyor ki;

“Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O’ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.”

Dillerin, kültürlerin ve geleneklerin farklı olması, bizleri birbirimize düşman ilan etmiyor. Üstüne üstelik de kaynaşmamızı ve kardeş olmamızı istiyor. Bir olan Allah diyor ki;

“Ey insanlar!… Dikkatle bakınız!”

Ey iman edenler demiyor. Ey insanlar diyor. Kur’an bir kez daha evrensel olduğunu ortaya koyuyor.

Bu toprakların insanları aynı sesle bir kubbenin altına toplanmıyor mu ve aynı sesle, aynı kubbenin altında omuz omuza saf tutmuyor mu, aynı kıbleye beraberce secde etmiyor mu ve aynı bayramları beraberce kutlamıyor mu?

Bayramlar bizim iken küslükler niyedir? Küslüklere sebep olanlara çetin durmak gerekir. Kardeşi, kardeşe düşürene çetin olmak gerekir. Bu konu da İslam yol gösteriyor.

Buyuruyor ki,

“Muhammed Allah’ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kâfirlere karşı çetin kendi aralarında merhametlidirler.”

(Fetih Süresi, 29.ayetin bir kısmı)

Bir hakîkatı seçecek isek bu kesinlikle İslâm’dır!

Allah’a emanet olun.

 

Fotoğraf : dcamacho